O nama

 

Prevoz robe brodovima, kako rekom tako i morem i dalje ostaje najjeftiniji i najefikasniji vid transporta, a za prevoz masovnih tereta i jedino moguće rešenje!

DTL je kompanija sa operativnim centrom u Beogradu, koja se već 15 godina bavi masovnim transportom svih vrsta robe rekom Dunav, kao i unutrašnjim plovnim putevima (Save, Drave, Tise i DTD kanalom). Posvećeni smo razvoju transporta u srednjem i donjem toku Dunava od Mađarske do Crnog mora i pomenutim unutrašnjim vodnim putevima.

Kako smo pozicionirani u Beogradu. Specijalisti smo za unutrašnje plovne puteve na području ex–Yu republika.

U našem vlasništvu i pod našim operativnim upravljanjem imamo veoma kvalitetne i operativne konvoje za prevoz svih vrsta tereta. Sva naša plovila su sa čeličnim podovima, dvostrukim dnom i dvostrukim zidovima, kao što su:

-Barže tip Eurotaf, zatvorene, zapremina 2.888 m3 – DWC 2.100 mt;

-Barža Evropa 2B tip, zatvorene, zapremina 1.700 m3 – DWC 1.700 mt;

-Samohodke, zatvorene DWC – 2.000 mt;

-Gurači/ Tegljači od 200 do 2.200 KS

U zavisnosti od uslova plovidbe na Dunavu i njegovim pritokama u stanju smo da svakog meseca obradimo oko 50.000 tona tereta.

Pored transportnih usluga, u mogućnosti smo da Vam obezbedimo u svim lukama, kako rečnim tako i crnomorskim (Konstanca, Reni, Izmail..) sve druge srodne usluge kao sto su pretovar, skladištenje, špedicija, itd.

Kao firma koja se opredelila za kompletnu logističku uslugu i podršku klijentima, razvoj naše kompanije usmeren je u pravcu formiranja žitnih terminala, odnosno efikasnijih mini-logističkih centara, po ugledu na one koji već postoje u Mađarskoj. U vezi sa tim, želimo da istaknemo da smo vlasnici betonskog silosa, koji se nalazi u luci Prahovo na 861km reke Dunav (desna obala), na tromeđi Srbije, Rumunije i Bugarske, kapaciteta 5.000t koji je u fazi rekonstrukcije, kao i montazno-demontaznog silosa kapaciteta 4.000t koji se može montirati prema potrebi na odgovarajućoj lokaciji.

Na Vašem smo raspolaganju za bilo kakve dodatne informacije, obrazloženja ili zahteve 24 časa dnevno, svih 7 dana u nedelji, 365 dana u godini i biće nam zadovoljstvo da zajednički razmotrimo i pronađemo najbolje rešenje za Vas..